hur tar man ut menskoppEN?

Att var helt avslappnad är viktigt vid insättning men framförallt också vid uttagning. Det är lätt att man spänner sig i början. Är du spänd och inställd på att den sitter fast så kniper du automatiskt och spänner alla muskler. Du kan hjälpa till genom att använda dina slidmuskler. Prova att växelvis "krysta" ut och knipa tillbaka samtidigt som du har ett tag runt botten på koppen med tummen och pekfringret.

Separera menskoppen från slidväggen genom att ta tag i pinnen, dra ytterst lite så att du når botten på din menskopp med pekfingret. För fingret upp längs sidan på menskoppen och tryck in ena sidan på koppen. Nu släpper du in luft genom de små hålen högst upp. Trycket släpper och du kan försiktigt vicka ut menskoppen från sida till sida, långsamt. Håll ett stadigt tag i menskoppen med ett finger på kanten högst upp, dra försiktigt ut den och töm blodet i toaletten och skölj av menskoppen i vatten. Tänk på att varmt vatten gör så att blodet koagulerar vilket medför att färgen av blodet fäster och koppen kan bli brunfärgad. Spola därför av den först i kallt vatten.