hur tar man ut en menskopp?

Att var helt avslappnad är viktigt vid insättning men framförallt också vid uttagning. Det är lätt att man spänner sig i början. Är du spänd och inställd på att den sitter fast så kniper du automatiskt och spänner alla muskler. Du kan också hjälpa till genom att använda dina slidmuskler. Prova att växelvis "krysta" ut och knipa tillbaka samtidigt som du har ett tag runt botten på koppen.

Separera menskoppen från slidväggen genom att ta tag i pinnen, dra ytterst lite så att du når botten på din menskopp med pekfingret. För fingret upp längs sidan på menskoppen och tryck in ena sidan på koppen. Nu släpper du in luft genom de små hålen högst upp. Trycket släpper och du kan försiktigt vicka ut menskoppen från sida till sida, långsamt. Håll ett stadigt tag i menskoppen med ett finger på kanten högst upp och töm den i toaletten.